Bergvärme i Umeå med omnejd

 

Bergvärme har blivit den populäraste formen av uppvärmning för många villor. Detta pga sin stora förbättring av uppvärmning samt den minimala åverkan på mark och tomt.

Värmen hämtas upp från berggrunden och grundvattnet genom ett borrhål. Borrhålets djup anpassas efter den energimängd som behövs för uppvärmningen. 

 

För att grundvattnet inte ska förorenas av ytvatten som rinner ner i borrhålet, borras ett foderrör av stål ner ett stycke i berggrunden och avtätas med exempelvis cement. 

Anläggningen tar liten plats och kan installeras även på små tomter.

 

Återställningsarbetet efter borrningen är obetydligt. Därför blir påverkan på naturen runt borrhålet minimal. 

 

Bergvärme är ett bra sätt att förbättra sin energiförbrukning när man inte har en stor tomt och vill begränsa åverkar på närliggande byggnader och mark.

Vi på Allborr utför bergvärme i Umeå med omnejd, kontakta oss idag för konsultation.

Allborr Energi & Vatten

Västanbäck 15
905 93 Umeå

Kontakta oss

Hasse      070-384 01 41
Kicki          070-384 01 51

E-postadress

info@allborr.se

Dela vår hemsida