Energi & Vattenborrning i Umeå


Med en effektiv, modern värmepump som är ansluten till en energibrunn, finns möjligheten att spara mer än 2/3 av energikostnaden, jämfört med t. ex el eller olja.

Allborr Energi & Vatten borrar till både villor, företag, hyresfastigheter, lantbruk mm.

Vattenbrunnar
För fastigheter som inte får sitt vatten genom kommunens försorg finns där egentligen bara ett enda alternativ: att anlägga en egen vattenbrunn. Borrad vattenbrunn är idag den modernaste och ur miljösynpunkt den säkraste vattenkällan.

Vattenrening
Att ha tillgång till rent vatten är en grundförutsättning. Med rätt vattenfilter kan du få en bra rening och den kvalité du önskar. Allborr Energi & Vatten installerar vattenfilter samt tillhandahåller reservdelar och filtermassor.

Vattenpumpar
Djupbrunnspumpar finns med olika kapacitet. Utifrån våra kunders behov installeras den pump som passar bäst till vattenbrunnens ändamål.Energiborrning
Värmen hämtas upp från berggrunden och grundvattnet genom ett borrhål, 4 1/2", 5 1/2" eller 6 1/2" i diameter. Borrhålets djup anpassas efter den energimängd som behövs för uppvärmningen. För att grundvattnet inte ska förorenas av ytvatten som rinner ner i borrhålet, borras ett foderrör av stål ner ett stycke i berggrunden och avtätas med exempelvis cement. Anläggningen tar liten plats och kan installeras även på små tomter. Återställningsarbetet efter borrningen är obetydligt. Därför blir påverkan på naturen runt borrhålet minimal. Grundvattennivån påverkas inte, eftersom grundvattnet inte förbrukas. Värmeenergin kan överföras till ett befintligt, konventionellt vattenburet uppvärmningssystem och även användas för varmvattenproduktion.

Anlita Allborr Energi & Vatten när det gäller brunnsborrning i Umeå med omnejd

Allborr Energi & Vatten

Västanbäck 15
905 93 Umeå

Kontakta oss

Hasse      070-384 01 41
Kicki          070-384 01 51

E-postadress

info@allborr.se

Dela vår hemsida