Brunnsborrning i Umeå

 

Vi utför borrning av brunnar för vatten, vattenbrunnar i Umeå med omnejd.

 

När du ska borra för vatten är det viktigt att det blir rätt och bra redan från start. Man se över eventuella  risker för förorening av vattnet samtidigt som borrningen måste göras med en så hög kostandseffektivtet som möjligt.

 

För fastigheter som inte får sitt vatten genom kommunens försorg finns där egentligen bara ett enda alternativ: att anlägga en egen vattenbrunn. Borrad vattenbrunn är idag den modernaste och ur miljösynpunkt den säkraste vattenkällan. 

 

Kontakta Allborr idag för se om vi kan hjälpa dig med er vattenbrunn. 
 

Allborr Energi & Vatten

Västanbäck 15
905 93 Umeå

Kontakta oss

Hasse      070-384 01 41
Kicki          070-384 01 51

E-postadress

info@allborr.se

Dela vår hemsida